Voorgeschiedenis

De Akita Inu is het nationale ras van Japan. Hij is genoemd naar de provincie waarvan hij afkomstig is, namelijk Akita. Akita ligt in het noorden van Honshu (Japan). Een belangrijk deel van zijn werk bestond uit krijgslustige taken. Zo werd hij getraind voor de jacht op beren en als gevechtshond. In het tijdperk dat in Japan de Samoerai voorkwam, vormde de Akita zijn vaste metgezel. De sterke genegenheid tegenover zijn baas heeft er toe geleid dat de Akita Inu een plaats is gaan innemen in de Japanse mythologie en nog worden Akita-beeldjes heden ten dage als teken van vriendschap en voorspoed geschonken. De Akita wordt ook gezien als een geluksbrenger. De trouw van deze honden wordt duidelijk geïllustreerd in de legende over “Hachiko”: Aan het Shibuyu Railway Station staat een standbeeld van een zeer trouwe Akita, namelijk die van “Hachiko”. Hachiko begeleidde iedere dag zijn baasje professor Ueno van de Universiteit van Tokio naar het station en wachtte dan tot de trein wegreed.Om 15.00 uur ging hij dan weer naar het station om zijn baasje af te halen. Op een zekere dag wachtte Hachiko weer op de trein, die echter zonder zijn baas op het station arriveerde. Zijn baasje was aan een hartverlamming overleden op de Universiteit. Vanaf die dag ging Hachiko iedere dag, telkens om 15.00 uur naar het station om er op zijn baasje te wachten. De mensen die hem kenden gaven hem te eten en verzorgden hem als hij verwond was door te vechten met andere honden die hij op zijn  weg tegenkwam. Dit deed hij 10 jaar lang tot bij zijn dood. Na zijn dood werd voor het Shibuyu Station in Tokyo een standbeeld voor hem opgericht. De vacht van Hachiko is bewaard gebleven in het museum van Ueno en hijzelf is het onderwerp van vele Japanse kinderboeken.

De Akita Inu heeft tijdens zijn bestaan al veel Ups en Downs gekend. Bijv. Discussie tussen het Japanse en Amerikaanse type. Dit is ondertussen al vanaf 1 januari 2000 opgelost en zijn dan erkent door de FCI in twee rassen : de Akita Inu en Great Japanese Dog.