Wat zijn de biologische methoden voor ongediertebestrijding?

at zijn de biologische methoden voor ongediertebestrijding?

Wat zijn de biologische methoden voor ongediertebestrijding?

Biologische bestrijding van ongedierte is de bestrijding van schadelijke beestjes of organismen door een natuurlijke vijand van het ongedierte los te laten. Deze manier van bestrijden wordt vaak in de landbouw en tuinbouw toegepast. Evenwel kunnen objecten die aangetast zijn door ongedierte ook biologisch behandeld worden door de bestrijdingsservice.

Waarom biologische ongediertebestrijding

De biologische ongediertebestrijding is veilig voor mens, dier en milieu terwijl bij de conventionele ongediertebestrijding giftige verdelgingsmiddelen worden gebruikt die schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens en het milieu. Bovendien neemt de resistentie van het ongedierte toe. De biologische ongediertebestrijding is eenvoudig om uit te voeren en het object dat behandeld wordt, blijft zijn oorspronkelijke staat behouden.

Voordelen biologische ongediertebestrijding

Het biologisch bestrijden van ongedierte is effectief en veilig voor het milieu, gewassen, bodems en wateroppervlakten maar ook voor de gezondheid van de mens. Synthetische gifstoffen zijn namelijk schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. De ongedierten die je moet bestrijden, worden niet resistent. Ook houden de biologische bestrijders zichzelf in stand doordat ze zich voeden en vermenigvuldigen.

Nadelen biologische ongediertebestrijding

De biologische bestrijders zoals wespen en lieveheersbeestjes kunnen wegvliegen en worden daarom bij de land- en tuinbouw meestal in kassen losgelaten. Biologische ongediertebestrijding is duurder en arbeidsintensief.

Biologische bestrijdingsmethoden

  • Heat Treatment

De Heat Treatment is een hittebehandeling dat wordt toegepast op aangetast materiaal zoals hout.

Hierbij wordt het object opgewarmd door middel van de heteluchtmethode en wordt de vochtigheidsgraad van de hete lucht tijdens de behandeling gemonitoord. Indien het nodig is, wordt de ingeblazen lucht verrijkt met vocht zodat de vochtigheidsgraad in het object op het gewenst niveau blijft. Hierdoor vindt stolling van de vitale eiwitten en enzymen plaats met als gevolg dat de aanwezige larfjes, eitjes en kevers doodgaan. Dit resultaat wordt na een uur al verkregen.

  • Pure O2 Poor

Deze methode wordt gedaan op basis van het laagzuurstofprincipe. Bij deze methode wordt de zuurtofconcentratie rondom het object teruggedrongen naar minder dan 1%. Hierdoor ontstaat er een zuurstofarmelucht waardoor de eitjes, larfjes en insecten een gebrek krijgen aan zuurstof en op deze manier zullen sterven. Deze methode is zeer milieuvriendelijk en veilig voor elk object dat aangetast is. Deze methode is ideaal voor kunstvoorwerpen en artefacten.

  • Biologische vangmethode

Voor velen is het de gemakkelijkste en goedkoopste manier om ratten en muizen te doden met de speciaal daarvoor bestemde gifpreparaten. Dit heeft echter zijn nadelen. Een rat of muis die zo een verdelgingsmiddel heeft ingenomen, gaat dood door een inwendige bloeding. Als het beest in de natuur terecht komt, kan het opgegeten worden door een roofdier met als gevolg dat dit roofdier ook aan de vergiftiging sterft. Dit wil je de dieren in de natuur niet aan doen. Ook voor ratten en muizen bestaat er een biologische bestrijdingsmethode namelijk de biologische vangmethode. Bij deze methode wordt een apparaat ergens gezet met wat lokstof erin. De bedoeling hiervan is dat de ratten via een trap de tunnel ingaan en het eten ruiken. Hierna vallen ze in een bak met water waar ze niet meer uit kunnen komen en vervolgens doodgaan.

Bij de biologische bestrijdingsmethode wordt het milieu niet belast met onnatuurlijke gifstoffen. Deze methode van bestrijden is arbeidsintensief maar zeker de moeite waard om uit te voeren in het belang van de gezondheid van mens en dier en het behoud van een leefbaar milieu.